Szkolny zestaw podręczników

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista”

im Zjednoczonej Europy

Podręczniki – rok szkolny 2017 /2018 Przedmiot

Imię i

nazwisko nauczyciela

Klasa

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo/autor

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

Ilona Wierzbicka – Lesman

I

PODRĘCZNIKI ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ

Język angielski

Anna Kaliszewska,

Natalia Lutoborska

I

PODRĘCZNIKI ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ

Religia

(kupuje rodzic)

Monika Czerniak

I

„Żyjemy w Bożym świecie”

podręcznik

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce,

KLASA II

Przedmiot

Imię i

nazwisko nauczyciela

Klasa

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo/autor

Edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Drzewicka

II

PODRĘCZNIKI ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ

Język angielski

Anna Jaworska,

Natalia Lutoborska

II

PODRĘCZNIKI ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ

Religia (kupuje rodzic)

Monika Czerniak

II

„IDZIEMY DO JEZUSA”

podręcznik

red. J. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna,

Monika Cora

III

PODRĘCZNIKI ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ

Język angielski

Anna Jaworska,

Natalia Lutoborska

III

PODRĘCZNIKI ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ

Religia

(kupuje rodzic)

Monika Czerniak

III

„JEZUS JEST Z NAMI”

podręcznik + ćwiczenia

red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce,