Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

WRZESIEŃ
1 IX- Rozpoczęcie roku szkolnego
6 IX- Rada pedagogiczna
IX- Akcja „Sprzątanie świata”
Warsztaty integracyjne z pedagogiem w klasie I
30 IX- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Maraton czytelniczy
Przyjaciele Zippiego” klasa I

PAŹDZIERNIK
14 X- Święto Dnia Edukacji Narodowej
Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” (klasy II-VIII)
25 X- Pasowanie na ucznia

LISTOPAD
10 XI- Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
22 XI-Rada pedagogiczna
Wykład dla rodziców
Zebrania z Rodzicami
Konsultacje z nauczycielami
Kuratoryjne konkursy
19 XI- Dzień Praw Dziecka
22 XI- Światowy Dzień Życzliwości
30 XI-Andrzejki
Dyskoteka andrzejkowa dla klas 4-8
Alfik matematyczny (klasy III-VIII)
Pierwsza pomoc przedmedyczna”- klasa III, IV
Szkolny konkurs plastyczny „Kalendarz Dziecięcych Marzeń”

GRUDZIEŃ
6 XII- Mikołajki w klasach
Szkolny konkurs poetycki „Zimowa poezja”
Próbny sprawdzian ósmoklasisty
6-10 XII- Świąteczne dekoracje- warsztaty w świetlicach dla dzieci i rodziców
13-17 XII- Klasowe przedstawienia świąteczne I-III
22XII- Szkolne przedstawienie świąteczne
23 XII-31 XII-Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
1 I- Nowy Rok (dzień wolny)
6 I- Święto Trzech Króli
10 I- Proponowane oceny niedostateczne
24 I- Propozycje ocen za pierwsze półrocze

LUTY
8 II- Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze
10 II- Klasyfikacyjna Rada pedagogiczna
14-27 II- Ferie zimowe
Akcja charytatywna „Lingwista zwierzakom”
Pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych

MARZEC
7 III- Rada pedagogiczna
Konsultacje z nauczycielami
14 III- Dzień Matematyki
Konkurs Logicznego Myślenia (klasy II-VIII)
Uroczysty finał XV Megaolimpiady Wiedzy
Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych „Świetlik” (klasy II-VIII)
Olimpus z j.angielskiego (klasy IV-VIII)
Olimpiada Leon (klasy II-III)
Olimpiada Leon z j.angielskiego (klasy II-III)
21 III- Powitanie wiosny
28 III- Dzień Teatru
Rekolekcje wielkopostne

KWIECIEŃ
14-18 IV- Wiosenna przerwa świąteczna
28 IV- Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

MAJ
2 V- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 V- Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)
9 V- Dzień Europy
24 V-Egzamin ósmoklasisty (język polski) (dla klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
25 V-Egzamin ósmoklasisty (matematyka) (dla klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
26 V-Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny) (dla klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Wycieczki klasowe
Wywiady z nauczycielami (klasa III)
23 V- Rada Pedagogiczna
Zebrania z Rodzicami
Konsultacje z nauczycielami
25 V- Proponowane oceny niedostateczne
28 V- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

CZERWIEC
1 VI- Dzień Dziecka
10 VI- Bal ósmoklasistów
10 VI- Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
14 VI- Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
15-17 VI- “Zielona Szkoła”
22 VI- Dzień Sportu
23 VI- Zakończenie roku szkolnego klasy VIII
24 VI- Zakończenie roku szkolnego klas I-VII