Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

WRZESIEŃ

4 IX- Rozpoczęcie roku szkolnego

5 IX- Rada pedagogiczna

IX- Akcja „Sprzątanie świata”

Warsztaty integracyjne z pedagogiem w klasie I

Maraton czytelniczy II-VIII

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej- III, V, VII

Wycieczki klasowe

Warsztaty notatki tradycyjne i graficzne dla klas 4-8

 

PAŹDZIERNIK

13 X- Święto Dnia Edukacji Narodowej

Konkursy przedmiotowe

23 X- Pasowanie na ucznia

Comiesięczne próbne egzaminy

 

LISTOPAD

1 XI- Dzień wolny

10 XI- Apel z okazji  rocznicy Odzyskania Niepodległości

13-17 XI- Wymiana polsko-niemiecka

20 XI-Rada pedagogiczna

Zebrania z Rodzicami

Konsultacje z nauczycielami

21 XI- Światowy Dzień Życzliwości

30 XI-Andrzejki

Dyskoteka andrzejkowa dla klas 4-8

Szkolny konkurs plastyczny „Kalendarz Dziecięcych Marzeń”

 

GRUDZIEŃ

6 XII- Mikołajki w klasach

Szkolny konkurs poetycki „Zimowa poezja”

Comiesięczne próbne egzaminy (z podziałem na sale)

4-8 XII- Świąteczne dekoracje- warsztaty w świetlicach dla dzieci i rodziców

11-15 XII- Klasowe przedstawienia świąteczne I-III

22 XII- Proponowane oceny niedostateczne

22XII- Szkolne przedstawienie świąteczne

23 XII-31 XII-Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

1 I- Dzień wolny

8 I- Propozycje ocen za pierwsze półrocze

22 I- Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze

24 I- Klasyfikacyjna Rada pedagogiczna

29 I-11 II Ferie zimowe

 

 

LUTY

12 II- Bal karnawałowy

Dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8

Pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych

 

MARZEC

25 III- Rada pedagogiczna

Konsultacje z nauczycielami IV-VIII

Olimpus z j.angielskiego (klasy IV-VIII)

Olimpiada Leon (klasy II-III)

Olimpiada Leon z j.angielskiego (klasy II-III)

18-22 III- Wymiana polsko-niemiecka

21 III- Powitanie wiosny

27 III- Wiosenne przedstawienie

28 III- 2 IV- Wiosenna przerwa świąteczna

 

KWIECIEŃ

23 IV- Światowy Dzień Książki

26 IV- Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

29-30 IV- Dni wolne

 

MAJ

1 V- Święto Pracy

2 V- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 V- Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

9 V- Dzień Europy

10 V- Proponowane oceny niedostateczne

21 V-Egzamin ósmoklasisty (język polski) (dla klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

22 V-Egzamin ósmoklasisty (matematyka) (dla klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

23 V-Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny) (dla klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Wycieczki klasowe

Wywiady z nauczycielami  (klasa III)

24 V- Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

25 V- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

27 V- Rada Pedagogiczna

Zebrania z Rodzicami

Konsultacje z nauczycielami

30 V- Boże Ciało

31 V- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

CZERWIEC

6 VI- Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

10 VI- Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

12-14 VI- “Zielona Szkoła”

19 VI- Dzień Sportu

20 VI- Zakończenie roku szkolnego klasy VIII

21 VI- Zakończenie roku szkolnego klas I-VII