„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 9.1.2 projekty systemowe

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o, stosując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 9.1.2 projekty systemowe, zaprasza do złożenia ofert na realizację usług edukacyjnych. Szczegóły ofert w załącznikach.

Oferta wykonawcy - prowadzenie kółka matematyczno-przyrodniczego
Tytuł: Oferta wykonawcy - prowadzenie kółka matematyczno-przyrodniczego (0 click)
Podpis:
Filename: oferta-kolko_mat-przyr.pdf
Rozmiar: 237 KB
Oferta wykonawcy - prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
Tytuł: Oferta wykonawcy - prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej (0 click)
Podpis:
Filename: oferta-gimn_korekc.pdf
Rozmiar: 237 KB
Oferta wykonawcy - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Tytuł: Oferta wykonawcy - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (0 click)
Podpis:
Filename: oferta-korekc-komp.pdf
Rozmiar: 237 KB
Oferta wykonawcy - prowadzenie zajęć logopedycznych
Tytuł: Oferta wykonawcy - prowadzenie zajęć logopedycznych (0 click)
Podpis:
Filename: oferta-logopedia.pdf
Rozmiar: 237 KB
Zapytanie ofertowe - prowadzenie kółka matematyczno-przyrodniczego
Tytuł: Zapytanie ofertowe - prowadzenie kółka matematyczno-przyrodniczego (0 click)
Podpis:
Filename: zapytanie-kolko_mat-przyr.pdf
Rozmiar: 125 KB
Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
Tytuł: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej (0 click)
Podpis:
Filename: zapytanie-gimn_korekc.pdf
Rozmiar: 126 KB
Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Tytuł: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (0 click)
Podpis:
Filename: zapytanie-korekc-komp.pdf
Rozmiar: 121 KB
Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć logopedycznych
Tytuł: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć logopedycznych (0 click)
Podpis:
Filename: zapytanie-logopedia.pdf
Rozmiar: 120 KB