Inscenizacja mitu „Demeter i Kora”

Podczas zajęć z języka polskiego uczniowie klasy V zaprezentowali klasową inscenizację mitu „Demeter i Kora”. Miniatura teatralna od początku do końca przygotowana była przez uczestników czterech grup. Uczniowie sami zdecydowali o obsadzie, wyznaczyli funkcje reżysera, scenografa, kostiumologa, a nawet reżysera dźwięku.