Jakimi zasadami powinien się kierować harcerz?

Odpowiedzi na pytanie szukały uczennice 6b na jednej z lekcji języka polskiego. Zadanie było łatwiejsze dzięki Mai, Martynie i Marceli, które od dwóch lat należą do ZHP. Dziewczęta przybliżyły nam kodeks harcerski oraz informacje o harcerskich symbolach. Omówiły elementy munduru harcerskiego, opowiedziały o zasadach panujących w drużynie i odpowiedziały na pytanie, dlaczego warto zostać harcerzem.