Karta rowerowa

W dniu dzisiejszym w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego odbył się sprawdzian praktyczny na KARTĘ ROWEROWĄ. Wzięli w nim udział uczniowie klasy IV i V. Przygotowanie teoretyczne odbywało się na lekcjach techniki. Uczniowie poznali znaki drogowe, manewry w ruchu drogowym, skrzyżowania i kolejność przejazdu na skrzyżowaniach. Na dzisiejszej lekcji omawialiśmy obowiązkowe wyposażenie roweru oraz znaczenie regularności sprawdzania stanu technicznego roweru.

Gratulacje dla wszystkich uczestników sprawdzianu.