Nowy zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2011/2012

W roku szkolnym 2010/2011 wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wybrali nowy zarząd:

  • Opiekun SKC: Monika Czerniak
  • Przewodniczący SKC: Konrad Turkowski
  • Zastępca Przewodniczącego: Jakub Zawadzki
  • Skarbnik: Helena Felisiak