Nowy zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 wybrano nowy zarząd:

  • Opiekun SKC: Monika Czerniak
  • Przewodniczący SKC: Angelika Przybysz
  • Zastępca Przewodniczącego: Zuzanna Krasowska
  • Skarbnik: Anna Sekścińska