Nowy zarząd Szkolnego Koła Caritas

W roku szkolnym 2010/2011 wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wybrali nowy zarząd:

  • Opiekun SKC: p. Jola Bukowiecka
  • Przewodnicząca SKC: Kasia Karwowska
  • Zastępca Przewodniczącej: Dorota Pastuszak
  • Skarbnik: Justyna Chmielewska, Mateusz Domurad