Nasi nauczyciele (rok szkolny 2021/2022)

W Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Większość naszych nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów. Dbając o dalszy rozwój ich umiejętności dydaktycznych szkoły zapewniają uczniom najwyższe standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest poddawana indywidualnej ocenie i weryfikacji pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasi nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022:

Monika CORA – Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I                     
Izabela JACKOWSKA – Wicedyrektor szkoły, język polski kl. VIII

Natalia CHOJECKA- Muzyka kl. IV-VII
Mirela CZUBIAK – Przyroda kl. IV, Biologia kl.V-VIII
Monika DOŁECKA – Technika kl. IV-VI, Informatyka kl. I-III
Agnieszka DRZEWICKA – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III, pedagog
Joanna DZIATKOWSKA- Terapia logopedyczna
Natalia GWIAZDOWSKA – Język angielski kl. II-VII, wychowawca kl. V
Jacek JAROSZ – Wychowanie fizyczne kl. IV, VI-VIII, basen I-VIII
Anna JAWORSKA – Język angielski kl. VI
Luba KIRDZIK – Język angielski kl. I, wychowawca świetlicy kl. IV-VII
Monika KRZYWIEC – Język angielski kl. I i VIII, język niemiecki kl. IV-VIII, wychowawca kl. VIII
Katarzyna KSEPKA – wychowawca świetlicy kl. II, nauczyciel wspomagający
Maja LASKOWSKA- Etyka kl. IV-VIII, psycholog, nauczyciel wspomagający
Lena LEWALSKA- Psycholog
Krystyna LEWANDOWSKA- Informatyka kl. IV-VIII, matematyka kl. VI-VIII
Łukasz MĘCZYKOWSKI – Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII 
Kinga MOMOT – Język hiszpański kl. IV – VIII
Anna PASTUSZKA – Terapia pedagogiczna
Anna PILARCZYK – Język angielski kl. II – V, VII – VIII, wychowawca kl. VII
Krzysztof PIWNICKI – Historia kl. IV – VIII, WOS kl. VIII
Julia PODLEWSKA – Geografia kl. V-VIII
Justyna ROJEK-KUĆ –Język polski kl. IV-VII, plastyka kl. IV-VII, wychowawca kl. IV
Anna RÓŻYCKA – Matematyka kl. IV-V, nauczyciel wspomagający
Sandra RÓŻAŃSKA- Wychowawca świetlicy kl. IV-VIII
Monika SENGER – Wychowanie fizyczne kl. I, V i VII-VIII, wychowawca świetlicy kl. I
Artur SIKORSKI – Fizycka kl. VII-VIII, Chemia kl. VII-VIII
Magdalena SZYDERCZYK – Język polski kl. VI, wychowawca świetlicy kl. III
Ilona WIERZBICKA-LESMAN – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I, Etyka kl. I-III 
Barbara ZACHAREK – Religia kl. I-VIII