Nasi nauczyciele (rok szkolny 2022/2023)

W Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Większość naszych nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów. Dbając o dalszy rozwój ich umiejętności dydaktycznych szkoły zapewniają uczniom najwyższe standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest poddawana indywidualnej ocenie i weryfikacji pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasi nauczyciele w roku szkolnym 2022/2023:

Monika CORA – Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.

Izabela JACKOWSKA – Wicedyrektor szkoły, język polski kl. IV, wychowawca kl.IV

Monika BURSKA- Język hiszpański kl.IV-VIII
Natalia CHOJECKA- Muzyka kl. IV-VII
Anna CHMIELEWSKA-DOLINIEC- Wychowawca świetlicy kl.III
Mirela CZUBIAK – Przyroda kl. IV, Biologia kl.V-VIII
Monika DOŁECKA – Technika kl. IV-VI, Informatyka kl. I-III
Joanna DZIATKOWSKA- Terapia logopedyczna
Jacek JAROSZ – Wychowanie fizyczne kl. IV-V, VII-VIII, basen I-VIII
Anna JAWORSKA – Język angielski kl. VII-VIII
Agnieszka JUSZKIEWICZ- Edukacja dla bezpieczeństwa, kl.VIII
Luba KIRDZIK – Język angielski kl. I-II
Monika KRZYWIEC – Język angielski kl. I-II, język niemiecki kl. IV-VIII, wychowanie do życia w rodzinie kl.IV-VIII
Katarzyna KSEPKA – Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog specjalny, wychowawca kl.I
Maja LASKOWSKA- Etyka kl. IV-VIII, psycholog, wychowawca kl.VI
Krystyna LEWANDOWSKA- Informatyka kl. IV-VIII, matematyka kl. VI-VIII
Anna PILARCZYK – Język angielski kl. III – VIII, wychowawca kl. VIII
Agnieszka PAWLICKA- Historia kl.IV-VIII, wiedza i społeczeństwo kl.VIII
Justyna ROJEK-KUĆ –Język polski kl. V-VI, VIII plastyka kl. IV-VII, wychowawca kl. V
Monika SENGER – Wychowanie fizyczne kl. I-II, VI i VII-VIII, wychowawca świetlicy kl. II
Artur SIKORSKI – Fizycka kl. VII-VIII, Chemia kl. VII-VIII
Magdalena SZYDERCZYK – Język polski kl. VII, wychowawca świetlicy kl. I, wychowawca kl.VII
Ilona WIERZBICKA-LESMAN – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III, Etyka kl. I-III 
Barbara ZACHAREK – Religia kl. I-VIII