Opis zajęć dodatkowych

Chór szkolny

Zajęcia dla uczniów chętnych w sposób aktywny spędzać czas na wspólnym śpiewaniu. Zajęcia kształtują głos dziecięcy i umiejętność posługiwania się nim (dziecko powinno zostać nauczone śpiewać czystym głosem z rosnącą kontrolą nad wysokością tonu, rytmem i ekspresją). Jednym z głównych celów zawartych w pracy chóru szkolnego jest zapoznanie uczniów z wartościową literaturą wokalną: zarówno dziecięcą jak i patriotyczną – dostosowaną do możliwości i poziomu wokalnego uczniów. Uczniowie poprzez występy i pokazy szkolne – w których uczestniczy chór – mają szansę wykazać aktywną, pozytywną postawę na forum szkoły przyczyniając się do poprawy życia kulturalnego placówki. Zajęcia wspólnego śpiewania i muzykowania niosą również pozytywną energię dla uczniów nieco mniej śmiałych, którzy poprzez uczestnictwo w większym zespole czują się bardziej komfortowo mogąc rozwijać swój talent.

Dzwonki

Zajęcia gry na instrumentach sztabkowych takich jak: dzwonki chromatyczne, metalofon i wibrafon szkolny rozwijają talent do wspólnego muzykowania. Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie słuchu muzycznego dziecka  oraz rozwój wrażliwości intonacyjno-emisyjnej. Wprowadzanie utworów wokalno-instrumentalnych jako elementu lateryzacji obu półkul mózgowych kształtuje koordynację ruchową dziecka i ma wpływ na poprawę skupienia uwagi na wykonywanym działaniu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach zdobywają wiedzę na temat muzyki: zapisu muzycznego, literatury muzycznej, techniki gry na instrumencie.

Gazetka szkolna

Jak powstaje szkolna gazetka? Wystarczy grupa zapaleńców i nauczyciel – opiekun kierujący pracą takiego zespołu. „Lingwi-zetka” jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez zespół redakcyjny Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy. Zespół redakcyjny tworzą uczniowie z klas IV-VI, a opiekunem gazetki jest Justyna Rojek-Kuć. Jednak gazetkę współtworzą również młodsi uczniowie, których prace publikowane są w kąciku „Nasza twórczość”.  Każdy numer zawiera wiele elementów humoru, a także mnóstwo różnych ciekawostek. Nie brakuje w niej spraw poważniejszych. „Lingwi-zetka” zamieszcza wywiady z nauczycielami i uczniami, a przede wszystkim informuje o szkolnych wydarzeniach.

Jednym z ważniejszych wydarzeń redakcji było spotkanie w gdańskim oddziale Dziennika Bałtyckiego. Efektem takiego spotkania było stworzenie wraz z profesjonalistami czterostronicowej gazetki, która została wydrukowana i dołączona do jednego z numerów tego pisma. Podczas spotkania w Dzienniku Bałtyckim młodzi adepci dziennikarstwa mieli także doskonałą okazję podglądnąć codzienną pracę profesjonalnych reporterów  oraz zwiedzili prawie wszystkie zakamarki gdańskiej redakcji.

Koło teatralne

Zajęcia teatralne pomagają uczniom otworzyć się na innych, ale przede wszystkim na siebie.

Podczas spotkań wcielamy się w role, naśladujemy, bawimy się próbujemy. Dzięki temu dajemy upust swojej fantazji, co często owocuje krótkimi etiudami, scenkami pantomimicznymi, czy minikabaretami na nasz własny użytek.

Każde zajęcia przynoszą nowe umiejętności z zakresu emisji głosu, bądź ruchu scenicznego, czy też pantomimy.

Chcemy nauczyć się przekazywać innym swoje emocje za pomocą wspaniałej sztuki teatralnej.

Kółko plastyczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy wykazują zainteresowanie aktywnością plastyczną, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia oraz mają chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Program koła zakłada dostarczenie uczniom  określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia również indywidualny, spontaniczny proces tworzenia. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, wyobraźni, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne materiały i nie boimy się wybrudzić.

Taniec

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych  instruktorów tańca współczesnego z Akademii Tańca i Ruchu JUST DANCE.

Taekwon-do

Taekwon-do to forma ruchu, sztuka samoobrony i walki dla WSZYSTKICH! Nie ma w tym, żadnej przesady, każdy mniej czy bardziej sprawny ruchowo, stary czy młody znajdzie w Taekwon- do coś dla siebie. Pani po 40, spali zbędną tkankę tłuszczową, poprawi kondycję, polepszy swoje samopoczucie nauczy się samoobrony. Pan po 50 rozrusza skostniałe stawy i odnajdzie się w systemie układów ruchowych tool. Rozbrykany 14 latek, nauczy się dyscypliny, samokontroli, wyładuje nadmiar energii na sparingach i zawodach. Wysoki chudy, „niezdarny” nastolatek poprawi koordynacje, nabierze pewności siebie i zostanie mistrzem klubu a może nawet makroregionu w technikach specjalnych- na reszcie przydadzą się mu przydługie kończyny 🙂 A nieśmiały wyrostek z gimnazjum, ośmieli się i wykorzysta swoją siłę do rozbić desek – może też zostanie mistrzem w tej dziedzinie.

Nasi uczniowie na zajęciach wylądują energię nagromadzoną w ciągu godzin lekcyjnych, rozładują emocje i napięcie, nauczą się dyscypliny, a przede wszystkim spędzą czas aktywnie.

Gry logiczne

Zajęcia dla uczniów lubiących wytężać swoje głowy. Na grach logicznych uczniowie poznają i opanowują do perfekcji zasady klasycznych łamigłówek i karcianek (sudoku, SET, uno). Uczą się również przy pomocy komputerów i tablicy multimedialnej, gier wymagających sprytnego i kreatywnego myślenia oraz współpracy z kolegami i koleżankami (Crayon Physics, Bridge Builder). Zajęcia prowadzone przez charyzmatycznego nauczyciela matematyki.

Koło młodego Europejczyka

Europa to niewielki kontynent ,ale mieszka na nim aż jedna piąta ludności. W tym również my.  Wszyscy stanowimy jedną rodzinę pomimo że różnimy się trochę. W naszych państwach mówimy innymi językami, być może wyznajemy inną religię, mamy inną historię, obyczaje, tradycje. To wszystko stanowi o naszej tożsamości narodowej. Warto zatem poznać się trochę bliżej. To przecież najlepsza droga do wzajemnego zrozumienia. Nasze zajęcia mogą być przewodnikiem na tej drodze.  Na zajęciach wprowadzamy podstawowe informacje o Unii Europejskiej (wyjaśniamy pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta, państwa członkowskie itp.), uświadamiamy sobie rolę i znaczenie Polski w Europie, poznajemy zwyczaje dotyczące powitania w różnych państwach europejskich, a także rozwijamy sprawność ruchową poprzez zabawy pochodzące z różnych krajów europejskich.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, ponieważ umożliwiają one rozwijanie takich umiejętności jak: kreatywne myślenie i działanie, komunikowanie się, współpraca. Dzięki tym metodom dzieci zrozumieją pozytywne relacje międzyludzkie, poznają życie rówieśników z innych krajów, nauczą się tolerancji i asertywności.

Kółko informatyczne

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień uczniów, pogłębianie
i utrwalanie wiedzy już zdobytej na lekcjach informatyki oraz kształtowanie umiejętności korzystania z komputera jako narzędzia pracy, komunikacji, bezpiecznej zabawy oraz źródła informacji.

W czasie zajęć uczniowie mają możliwość rozszerzenia swojej wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania komputera w zakresie:

  • tworzenia własnych kompozycji w edytorach grafiki – w tym również w edytorach on-line (np. SumoPaint),
  • edytowania dokumentów tekstowych – redagowania i formatowania tekstu, tworzenia zaproszeń, ulotek, biuletynów, gazetek,
  • tworzenia prezentacji multimedialnych,
  • korzystania z Internetu – wyszukiwania i weryfikacji informacji, komunikacji (poczta elektroniczna, komunikatory), bezpieczeństwa w sieci,
  • wspomagania uczenia się poprzez korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych, zasobów sieci (słowników, encyklopedii) z różnych przedmiotów i dziedzin życia.