Odbiór mundurków szkolnych

Odbiór mundurków odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. w budynku Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku w godzinach od 14:00 do 15:00. Dokonanie całości wpłaty za mundurek w dniu pomiaru zwalnia Państwa z jego odbioru w dniu 27 sierpnia 2013 r. – mundurek będzie można odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. Św. Barbary 1 w dniach 29-30 sierpnia 2013 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Galowy mundurek szkolny obowiązuje uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego.