Odbiór mundurków szkolnych

Odbiór mundurków odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. w budynku Gdańskiego Gimnazjum”Lingwista” im. Hymnu Narodowego przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku w godzinach od 16:00 do 17:30. Dokonanie całości wpłaty za mundurek w dniu pomiaru zwalnia Państwa z jego odbioru w dniu 25 sierpnia 2014 r. – mundurek będzie można odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. Św. Barbary 1 w dniach 27-29 sierpnia 2014 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.
Galowy mundurek szkolny obowiązuje uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego.