Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

ROK ZAŁOŻENIA SZKOŁY 1990
Szkoła wyróżniona Złotą Tarczą

Kształcimy zdolności językowe

 • Codzienny kontakt z językiem angielskim 
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego
 • Dwujęzyczne nauczanie matematyki, chemii oraz historii (z językiem angielskim)
 • Międzynarodowa współpraca ze szkołami
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge-FCE
   

Języki obce również poza lekcjami:

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge – FCE
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego 
 • Konwersacje w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim

Otwieramy umysły

 • Przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
 • Monitorowanie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów
 • Repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • Wykorzystanie technik multimedialnych podczas zajęć edukacyjnych
 • Udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym
 • Interaktywne spotkania z fizyką, biologią i chemią – współpraca z firmą Smart_Lab

Rozwijamy artystyczne dusze

 • Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach, lekcjach muzealnych
 • Realizacja projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
 • Organizacja imprez okolicznościowych – przedstawienia świąteczne, dzień sportu, festyn rodzinny

Dbamy o sprawność fizyczną

 • Przestronny teren rekreacyjny
 • Nauka pływania (basen Aquastacja)
 • Zajęcia w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym
 • Sporty zimowe podczas „Białej Szkoły”
 • Turystyka i sporty wodne podczas „Zielonej Szkoły”
 • Opracowany program turystyczny dla całego cyklu kształcenia

Wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa

 • Opieka w wyodrębnionej dla każdej klasy świetlicy w godzinach 7.00-17.00
 • „Starsza siostra, starszy brat”, „Będę uczniem czwartej klasy” – autorskie programy adaptacyjne  dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej
 • Cykliczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty dla rodziców prowadzone przez pedagoga szkolnego
 • Warsztaty integracyjne w klasach
 • Warsztaty z pedagogiem i psychologiem
 • Opieka Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i konsultacji psychologicznych
 • Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Niezwykle bogata oferta zajęć poza lekcjami

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge –FCE
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego
 • Konwersacje w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim
 • Koło młodego Europejczyka
 • “Łamigłówki mądrej główki”
 • Gry logiczne, szachy
 • Koło historyczne, informatyczne
 • Odyseja Umysłów
 • Z poprawną polszczyzną na co dzień
 • Redagowanie gazetki szkolnej “Lingwizetka”
 • Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Koło teatralne
 • Koło plastyczne, robótki ręczne
 • Kulinarne rewolucje
 • Taniec nowoczesny, zumba
 • Szkolne koło PTTK
 • Judo, Szkolne Koło Sportowe, piłka nożna
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Szkolne Koło Wolontariatu