Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

ROK ZAŁOŻENIA SZKOŁY 1990
Szkoła wyróżniona Złotą Tarczą

Kształcimy zdolności językowe

 • Codzienny kontakt z językiem angielskim 
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego
 • Międzynarodowa współpraca ze szkołami
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge-FCE

Języki obce również poza lekcjami:

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge – FCE
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego 
 • Konwersacje w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim

Otwieramy umysły

 • Przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
 • Monitorowanie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów
 • Repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • Wykorzystanie technik multimedialnych podczas zajęć edukacyjnych
 • Udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym

Rozwijamy artystyczne dusze

 • Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach, lekcjach muzealnych
 • Realizacja projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
 • Organizacja imprez okolicznościowych – przedstawienia świąteczne, dzień sportu, festyn rodzinny

Dbamy o sprawność fizyczną

 • Przestronny teren rekreacyjny
 • Nauka pływania (basen Aquastacja)
 • Zajęcia w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym
 • Turystyka i sporty wodne podczas „Zielonej Szkoły”
 • Opracowany program turystyczny dla całego cyklu kształcenia

Wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa

 • Opieka w wyodrębnionej dla każdej klasy świetlicy w godzinach 7.00-17.00
 • „Starsza siostra, starszy brat”, „Będę uczniem czwartej klasy” – autorskie programy adaptacyjne  dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej
 • Warsztaty integracyjne w klasach
 • Warsztaty z pedagogiem i psychologiem
 • Opieka w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i konsultacji psychologicznych
 • Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Niezwykle bogata oferta zajęć poza lekcjami

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge –FCE
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego
 • Konwersacje w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim
 • „Językiem żyrafy”
 • “Główkowanie- kodowanie”
 • Odkrywca przyrody
 • Grafika i programowanie
 • Odyseja Umysłów
 • Szkolny Klub Mediatora
 • Redagowanie gazetki szkolnej “Lingwizetka”
 • Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Koło teatralne
 • Koło plastyczne, robótki ręczne
 • Taniec nowoczesny, zumba
 • Judo, piłka nożna
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Szkolne Koło Wolontariatu