Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

ROK ZAŁOŻENIA SZKOŁY 1990

Szkoła wyróżniona Złotą Tarczą

 

Kształcimy zdolności językowe

 • Codzienny kontakt z językiem angielskim 
 • Konwersacje w języku angielskim
 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego –obowiązkowa od IV klasy
 • Międzynarodowa współpraca ze szkołami – wymiana
 • Zajęcia dodatkowe English Club

 

Otwieramy umysły

 • Przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
 • Monitorowanie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów
 • Repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – już od VII klasy jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne
 • Udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym

 

Rozwijamy artystyczne dusze

 • Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach, lekcjach muzealnych
 • Realizacja projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
 • Organizacja imprez okolicznościowych – przedstawienia świąteczne, dzień sportu, festyn rodzinny

 

Dbamy o sprawność fizyczną

 • Przestronny teren rekreacyjny
 • Nauka pływania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
 • Zajęcia w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym
 • Turystyka i sporty wodne podczas „Zielonej Szkoły”
 • Opracowany program turystyczny dla całego cyklu kształcenia

 

Wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa

 • Opieka w wyodrębnionej dla każdej klasy świetlicy w godzinach 7.00-17.00
 • „Starsza siostra, starszy brat”, „Będę uczniem czwartej klasy” – autorskie programy adaptacyjne  dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej
 • Warsztaty integracyjne w klasach na początku każdego etapu edukacyjnego
 • Warsztaty z pedagogiem i psychologiem wpisane w plan zajęć
 • Opieka w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i konsultacji psychologicznych
 • Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami
 • Cicha świetlica
 • Ciche przerwy
 • Przerwy lekcyjne na świeżym powietrzu

 

Niezwykle bogata oferta zajęć poza lekcjami:

 • Nauka języka hiszpańskiego i niemieckiego w klasach I-III
 • Cotygodniowe konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów
 •  „Językiem żyrafy”
 • “Główkowanie- kodowanie”
 • Odkrywca przyrody
 • Grafika i programowanie
 • Szkolny Klub Mediatora
 • Redagowanie gazetki szkolnej “Lingwizetka”
 • Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Koło teatralne
 • Koło plastyczne, robótki ręczne
 • Szkolny Klub Piłki Nożnej
 • Taniec
 • Judo
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Ceramika