Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

REGULAMIN REKRUTACJI DO GDAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „LINGWISTA”

 1. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie ankiety przez rodziców ucznia.
 2. Naboru do klasy pierwszej Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor i pedagog.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły maja uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej lub liceum „Oświata-Lingwista”.
 4. O przyjęciu do szkoły decyduje również kolejność zgłoszeń (data złożenia ankiety).
 5. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
  • podpisania umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia o pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej
  • wpłacenia wpisowego w wysokości 1 200 zł w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
  • dostarczenia odpisu aktu urodzenia dziecka
 6. Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do szkoły odbędzie się w sierpniu.

Ankieta dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły [DOC] – pobierz

Wypełnioną elektronicznie ankietę dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły można wysłać na adres email gsp@oswiatalingwista.eu .