Podsumowanie akcji charytatywnej na rzecz uczniów polskich szkół na Litwie

Komitet organizacyjny powołany w celu zorganizowania akcji charytatywnej na rzecz uczniów polskich szkół na Litwie informuje, iż w wyniku zbiórki publicznej, polegającej na sprzedaży srebrnych wpinek, przeprowadzonej w dniu 21 stycznia 2012 r. w Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan, podczas dnia otwartego Gdańskich Szkół „Lingwista” uzyskano 770 zł.
Fundusze zostały przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku letniego – kolonii w Kudowie Zdroju (11-22 lipca 2012 r.) dla podopiecznych fundacji „Serce dzieciom pomocy dla Wilna i Grodna”.

Przewodnicząca komitetu
Ewa Puczyłowska