Podziękowania ze Schroniska „PROMYK”

Podziękowanie od naszych przyjaciół ze Schroniska „Promyk”. Jak co roku nasi uczniowie wykazali się „wielkimi serduchami”.
Dziękujemy!!!