Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

W dniu 20 czerwca 2007 roku Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” otrzymała dwa Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji:

  • w zakresie Standardu I – Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia
  • w zakresie Standardu V – Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju

 
Kliknij, aby powiększyć