Powitanie wiosny

Powitanie wiosny w klasie IA, wykonanie z uczniami gazetki klasowej oraz prac plastycznych. Opiekun Ilona Brzeska-Groth.