Program „Ratujemy i uczymy ratować” w klasie 3

Klasa trzecia rozpoczęła realizację programu „Ratujemy i uczymy ratować”, podczas którego uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej