SmartLab – gęstość

Na dzisiejszych zajęciach SmartLab rozmawialiśmy o gęstości. Określaliśmy gęstość popularnych produktów: soku, mleka, oleju, mydła w płynie i wody. Najpierw próbowaliśmy zrobić to samodzielnie, metodą prób i błędów. Następnie podeszliśmy do tego zagadnienia naukowo – przygotowaliśmy próbki, zważyliśmy, skorzystaliśmy ze wzorów i wyliczyliśmy. Drugi sposób dał nam obiektywne wyniki, ale pierwszy o

wiele więcej zabawy.