„Tydzień Wolontariatu”

W dniach 5-9 grudnia 2011 r. włączyliśmy się w zbiórkę żywności i zabawek dla najbardziej potrzebujących dzieci z parafii pw. Św. Barbary pod hasłem „Tydzień wolontariatu”.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.