„Wiosenne drzewka”

Powitanie wiosny przez koło ekologiczne. Prace pt. „Wiosenne drzewka”. Wychowawca Ilona Brzeska-Groth.