Wjazdówki na ul. Ogarną

Rodziców zainteresowanych otrzymaniem wjazdówki proszę o dostarczenie danych dla Straży Miejskiej do 10.01.2011 r. – wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu).

Dane dla Straży Miejskiej
Tytuł: Dane dla Straży Miejskiej (0 click)
Podpis:
Filename: wjazdowka_dla_rodzica.pdf
Rozmiar: 66 KB