Wybory do Samorządu Uczniowskiego Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”

W dniu 30 września 2011 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”.

Paulina Wojciechowicz (klasa VI) – przewodnicząca SU
Konrad Turkowski (klasa VI) – z-ca przedwodniczącego SU

pozostali członkowie:

  • Angelika Przybysz (klasa IV)
  • Jakub Zawadzki (klasa IV)
  • Laura Młodochowska (klasa V)
  • Marcin Kukuś (klasa V)

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 został pan Jacek Jarosz.