WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Uwaga!
Termin składania prac konkursowych „Wspaniały Świat Turcji” został wydłużony do dnia 15 maja 2015 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22 maja 2015 roku na stronie internetowej organizatora
www.gsp-lingwista.eu