Wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty (rok szkolny 2011/2012):

a) umiejętności matematyczne
GSP „Lingwista” – 77,1%
miasto Gdańsk – 69,1%
województwo pomorskie – 65,8%

b) umiejętności językowe
GSP „Lingwista” – 83,8%
miasto Gdańsk – 73,6%
województwo pomorskie – 70,3%