Zajęcia świetlicowe klasy II

Zajęcia świetlicowe klasy II – nauczyciel Joanna Wojcieszonek.