Zebrania wychowawców GSP „Lingwista” z rodzicami uczniów w dniu 13 stycznia 2012 r.

Data spotkania: 13 stycznia 2012 r. (piątek)
Miejsce spotkania: ul. Św. Barbary 1
Zebrania: godz. 17:00 (kl. V – godz. 17:30)

Spotkania klas I-III

Klasa Wychowawca Sala
Klasa I Ilona Wierzbicka-Lesman
5
Klasa IIA Agnieszka Drzewicka
6
Klasa IIB Renata Grabowska
7
Klasa IIIA Karolina Błaszczyk
2
Klasa IIIB Małgorzata Leśniak
3

Spotkania klas IV-VI

Klasa Wychowawca Sala
Klasa IV Justyna Rojek-Kuć
1
Klasa V Jacek Jarosz
4
Klasa VI Izabela Jackowska
8