Zebrania wychowawców GSP „Lingwista” z rodzicami uczniów w dniu 9 września 2011 r.

Data spotkania: 9 września 2011 r. (piątek)
Miejsce spotkania: ul. Św. Barbary 1
Zebrania: godz. 17:00

Spotkania klas I – III

Klasa Wychowawca Sala
Klasa I Ilona Wierzbicka-Lesman 5
Klasa IIA Agnieszka Drzewicka 6
Klasa IIB Renata Grabowska 7
Klasa IIIA Karolina Błaszczyk 2
Klasa IIIB Monika Cora 3

Spotkania klas IV – VI

Klasa Wychowawca Sala
Klasa IV Justyna Rojek-Kuć 1
Klasa V Jacek Jarosz 4
Klasa VI Mirela Czubiak 8