GSP Lingwista w programie Szkoła Promująca Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r. Szkoły należące do sieci tworzą korzystne warunki, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące ich rozwiązywaniu oraz dokonują ewaluacji swoich działań.  Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Zjednoczonej Europy przyjmuje założenia programu Szkoły Promującej Zdrowie i jego holistyczną koncepcję zdrowia, na którą składają się nie tylko zdrowie fizyczne, ale również wzajemnie ze sobą powiązane zdrowie psychiczne, społeczne i duchowe. We współpracy z uczniami, rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz różnymi instytucjami pragniemy stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł realizować swoje pasje, czuć się dobrze i bezpiecznie. Razem dołożymy wszelkich starań by po okresie przygotowawczym móc dołączyć do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Masz pytania lub sugestie? Zapraszamy do kontaktu:
koordynator: Marta Zalewska m.zalewska@oswiatalingwista.eu

Śledź nasze aktualne działania na facebooku

 

sprawozdanie_rok_szkolny_2018_2019
Tytuł: sprawozdanie_rok_szkolny_2018_2019 (0 click)
Podpis:
Filename: sprawozdanie_rok_szkolny_2018_2019.docx
Rozmiar: 16 KB

Sprawozdanie_rok_szkolny_2017_2018
Tytuł: Sprawozdanie_rok_szkolny_2017_2018 (0 click)
Podpis:
Filename: sprawozdanie_rok_szkolny_2017_2018.pptx
Rozmiar: 11 MB

sprawozdanie_2016_2017
Tytuł: sprawozdanie_2016_2017 (0 click)
Podpis:
Filename: sprawozdanie_2016_2017.pdf
Rozmiar: 2 MB

Sprawozdanie rok szkolny 2015/2016
Tytuł: Sprawozdanie rok szkolny 2015/2016 (0 click)
Podpis:
Filename: sprawozdanie_z_realizacji_podjetych_dzialan-2.pdf
Rozmiar: 243 KB