Konsultacje z Rodzicami

Konsultacje nauczycieli Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” z rodzicami uczniów

Data spotkania: 28 października 2010 r. (czwartek)
Miejsce spotkania: ul. Św. Barbary 1

Klasa VI – godz. 17:00, sala nr 5 – zebranie z rodzicami, następnie konsultacje.
Nauczyciele uczący w klasie VI – konsultacje do godz. 19:30

Nauczany przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Godzina Sala
Nauczanie zintegrowane kl. IA
Dyrektor
Agnieszka Drzewicka 17:30-19:30 pokój 1a,
I piętro
Nauczanie zintegrowane kl. IIB
wicedyrektor
Monika Cora 17:00-19:30 3
Język polski kl. IV-VI
Wychowawca kl. V, VI
wicedyrektor
Izabela Jackowska 17:30-19:30 6
Matematyka kl. IV-VI, Marcin Radawiec 17:00-19:30 12
W-F kl. IV-VI,
wychowawca kl. IV
Jacek Jarosz 17:00-19:30 12
Historia kl. IV-VI Mirosław Kardaś 17:00-19:30 11
Przyroda kl. IV-VI Mirela Czubiak 17:00-19:30 11
Informatyka kl. III-VI Krystyna Lewandowska 17:00-19:00 9
Technika kl. IV-VI,
informatyka kl. I, II
Monika Dołecka Nieobecna
(kontakt telefoniczny)
Muzyka kl. IV-V Kamila Kmiecik 17:00-19:00 9
Plastyka kl. IV-V Joanna Wojcieszonek 17:00-19:00 9
Język angielski kl. I-VI Danuta Kordas 17:00-19:30 6
Język angielski kl. I-II Anna Jaworska 17:00-19:00 2
Język angielski kl. IV-VI Wioleta Lendzianowska 17:00-19:00 10
Język angielski kl. IV-VI Paweł Ruszczyk 17:00-19:00 10
Język angielski kl. IV-VI Grzegorz Perzyński 17:00-19:00 10
Język niemiecki kl. IV-VI Bożena Klein 17:00-19:30 11
Religia kl. II ks Tomasz Redzimski 17:00-19:00 3
Religia kl. I, III-VI Jolanta Bukowiecka 17:00-19:30 3
Nauczanie zintegrowane kl. IB Renata Grabowska 17:00-19:00 7
Nauczanie zintegrowane kl. IIA Małgorzata Leśniak 17:00-19:00 2
Nauczanie zintegrowane kl. III Ilona Wierzbicka 17:00-19:00 7