Wiosenne zabawy na boisku

Wraz z nastaniem pierwszych wiosennych dni klasa II i III pod opieką pań ze świetlicy : Izabeli Bubienko i Joanny Wojcieszonek spędza czas na świeżym powietrzu.