Mit o Demeter i Korze w interpretacji klasy V

Podczas zajęć z języka polskiego uczniowie klasy piątej zaprezentowali klasową inscenizację mitu o Demeter i Korze. Miniatura teatralna od początku do końca przygotowana była przez uczestników dwóch grup. Uczniowie sami zadecydowali o obsadzie, wyznaczyli funkcje reżysera, scenografa i kostiumologów. Taka żywa lekcja polskiego przemówiła do wyobraźni uczniów.