Regulamin świetlicy

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
 3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych.
 4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 5. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy
 9. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy
 10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 11. Nie krzyczymy, nie biegamy.
 12. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 13. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.
 14. Nie niszczymy cudzych prac.
 15. Pomagamy słabszym.
 16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.
 17. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.