Szkolne Koło Caritas

W roku szkolnym 2009/10 w naszej szkole rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas.

Cele Szkolnego Koła Caritas to w szczególności:

  • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości i rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za innych,
  • troska o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas

Podczas pierwszego spotkania odbyły się wybory Zarządu naszego Koła.

Zarząd SKC tworzą:

  • Opiekun – p. Jola Bukowiecka
  • Przewodniczący – Kasia Rosińska
  • Z-ca Przewodniczącego – Krzyś Rosiński
  • Skarbnik – Agnieszka Wątrobska i Kasia Karwowska

SKC to nie tylko różnego typu akcje ale także formacja wolontariuszy. Do naszego Koła należą uczniowie – wolontariusze z klas V i VI.