Świetlica szkolna w roku szkolnym 2011/2012

Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy o różnej tematyce i zajęcia plastyczne.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym.