Zebrania i konsultacje nauczycieli GSP „Lingwista” z rodzicami uczniów

Data spotkania: 22 marca 2011 r. (wtorek)
Miejsce spotkania: ul. Św. Barbary 1
Zebrania: godz. 17:00

Spotkania klas I – III

Klasa Wychowawca Sala
Klasa IA Agnieszka Drzewicka 6
Klasa IB Renata Grabowska 7
Klasa IIA Karolina Błaszczyk 2
Klasa IIB Monika Cora 3
Klasa III Ilona Wierzbicka 5

Spotkania klas IV – VI

Klasa Wychowawca Sala
Klasa IV Jacek Jarosz 10
Klasa V Izabela Jackowska 11
Klasa VI Justyna Rojek-Kuć 12