Author name: lubinski

Szkolne Koło Caritas

W roku szkolnym 2009/10 w naszej szkole rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas. Cele Szkolnego Koła Caritas to w szczególności: uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości i rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za innych, troska o …

Szkolne Koło Caritas Read More »

Regulamin świetlicy

Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym. Starannie odrabiamy zadania domowe. Dbamy o …

Regulamin świetlicy Read More »

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2009/2010

Świetlica edukacyjna to odrobina „DOMU” w naszej szkole. To tutaj nasi uczniowie, już od 7:10 oczekują na rozpoczęcie lekcji, szukając dobrych powodów do rozpoczęcia kolejnego dnia w szkole z uśmiechem… To miejsce, do którego „nasze” dzieci biegną zaraz po zakończeniu lekcji, by odpocząć w gronie swoich szkolnych kolegów, ale przede wszystkim po to, by jeszcze …

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2009/2010 Read More »

Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

W dniu 20 czerwca 2007 roku Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” otrzymała dwa Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji: w zakresie Standardu I – Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia w zakresie Standardu V – Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju   Kliknij, aby powiększyć