Nasi nauczyciele (rok szkolny 2023/2024)

W Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Większość naszych nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów. Dbając o dalszy rozwój ich umiejętności dydaktycznych szkoły zapewniają uczniom najwyższe standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest poddawana indywidualnej ocenie i weryfikacji pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasi nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024:

Monika CORA – Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.III
Izabela JACKOWSKA – Wicedyrektor szkoły, język polski kl. IV, kl. V,
wychowawca kl.V
Monika BURSKA- Język hiszpański kl.IV-VIII
Natalia CHOJECKA- Muzyka kl. IV-VII
Mirela CZUBIAK – Przyroda kl. IV, Biologia kl.V-VIII
Monika DOŁECKA – Technika kl. IV-VI, Informatyka kl. I-IV
Joanna DZIATKOWSKA- Terapia logopedyczna
Karolina FRIEDRICH-LODA – Język angielski, kl. I,V-VIII
Natalia GWIAZDOWSKA – Język angielski, kl. I,V-VIII
Jacek JAROSZ – Wychowanie fizyczne kl. IV-V, VII-VIII, basen I-VIII
Anna JAWORSKA – Język angielski
Agnieszka JUSZKIEWICZ- Edukacja dla bezpieczeństwa, kl.VIII
Luba KIRDZIK – Język angielski kl. I-V
Monika KRZYWIEC – Język angielski kl. I-III, język niemiecki kl. IV-VIII, wychowanie do życia w rodzinie kl.IV-VIII
Katarzyna KSEPKA – Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog specjalny, wychowawca kl.II
Maja LASKOWSKA- Etyka kl. V-VIII, psycholog, wychowawca kl.VII
Krystyna LEWANDOWSKA- Informatyka kl. V-VIII, matematyka kl. IV-VIII
Artur MIROCKI – Chemia, kl.VII-VIII
Agnieszka PAWLICKA- Historia kl.IV-VIII, wiedza i społeczeństwo kl.VIII
Justyna ROJEK-KUĆ –Język polski kl. VI-VII, plastyka kl. IV-VII, wychowawca kl. VI
Monika SENGER – Wychowanie fizyczne kl. I-III, VII-VIII, wychowawca świetlicy kl. III
Artur SIKORSKI – Fizyka kl. VII-VIII
Agnieszka Silicka de Corrales- nauczyciel wspomagający
Magdalena SZYDERCZYK – Język polski kl. VIII, wychowawca kl.VIII,
wychowawca świetlicy kl. II,
Anna ŚLIWA – Wychowawca świetlicy, kl.I
Ilona WIERZBICKA-LESMAN – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I,
Etyka kl. I-IV
Barbara ZACHAREK – Religia kl. I-VIII