Odwiedziny Straży Miejskiej

Dzisiaj klasy I-III miały niezwykłych gości. Byli nimi funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy rozmawiali z naszymi najmłodszymi uczniami na temat bezpieczeństwa.