Rekolekcje Wielkopostne

11–13 kwietnia 2011 r. Kościół p.w. św. Barbary

UWAGA! W okresie rekolekcji klasy I-III uczestniczą w trzech pierwszych lekcjach zgodnie z planem. Klasy IV–VI realizują w poniedziałek i wtorek dwie pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z planem, a w środę odbędą się trzy pierwsze lekcje.

Szczegółowy harmonogram:

Poniedziałek (11 kwietnia 2011 r.), Wtorek (12 kwietnia 2011 r.)

Kl. IV-VI

 • Nauki rekolekcyjne o godz. 10:15.
 • Wyjście ze szkoły o godz. 9:45 pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 • Powrót do szkoły około godz. 11:30.
 • Od godz. 11:30 do 17:00 – zajęcia świetlicowe.

Kl. I-III

 • Nauki rekolekcyjne o godz. 11:15.
 • Wyjście ze szkoły o godz. 11:00 pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 • Powrót do szkoły około godz. 12:30.
 • Od godz. 12:30 do 17:00 – zajęcia świetlicowe.

Środa (13 kwietnia 2011r .) – zakończenie rekolekcji

Kl. I-VI (wszyscy uczniowie)

 • Nauki rekolekcyjne o godz. 11:00.
 • Wyjście ze szkoły ok. godz. 10:30 pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 • Powrót do szkoły ok. godz. 12:30.
 • Od godz. 12:30 do 17:00 – zajęcia świetlicowe.

UWAGA!
W okresie rekolekcyjnym nie odbywają się zajęcia dodatkowe i zajęcia na basenie.
Dzieci, które nie uczestniczą w naukach rekolekcyjnych, mogą od godz. 11:00 pozostać w świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Św. Barbary 1.