„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009”

W dniach 1-8 grudnia 2010 r. przeprowadziliśmy na terenie naszej szkoły pierwszą akcję – sprzedaż świec Caritas, przez co włączyliśmy się do X edycji ekumenicznej akcji charytatywnej „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009”.